O Nas

Jesteśmy polską firmą inżynieryjno-konsultingową działającą na rynku od 1998 roku.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu inżynierii, środowiska oraz geoinformacji.

Poprzez swoje realizacje, uczestniczymy w ważnych inwestycjach w takich segmentach rynku jak infrastruktura i transport, budownictwo, ochrona środowiska, gospodarka wodna, rolnictwo, energetyka czy telekomunikacja.

Mamy udział w budowie lub modernizacji blisko 1.000 kilometrów dróg i 600 kilometrów kolei, zaprojektowaliśmy blisko 650 kilometrów sieci kanalizacyjnej, wykonaliśmy zobrazowania lotnicze i produkty pochodne dla niemalże całej Polski, części Libanu, Rumunii, Ukrainy, Niemiec i Łotwy, przygotowaliśmy szereg strategicznych dla kraju opracowań w zakresie środowiska.

Kompleksowy charakter naszych usług pozwala nam brać udział we wszystkich etapach przedsięwzięcia inwestycyjnego, od jego planowania poprzez projektowanie, nadzór aż po przekazanie do użytkowania.

MGGP S.A. należy do Grupy MGGP, którą tworzą komplementarne spółki o różnych specjalizacjach, co zapewnia synergię i zwiększa efektywność podejmowanych działań.

Selektywny dobór oraz skuteczne zarządzanie projektami inwestycyjnymi, konsekwentna realizacja przyjętej strategii, sukcesywne poszerzanie działalności o nowe obszary, zatrudnianie i rozwój specjalistycznej kadry, umożliwiają nam kształtowanie wyrazistej marki w oparciu o najlepsze tradycje polskiej myśli inżynieryjnej.