Współpraca z Uczelniami

 
MGGP S.A. współpracuje z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce, aktywnie włączając się w kształcenie przyszłych kadr inżynierskich. Celem tej współpracy jest wymiana wiedzy i doświadczeń, a także stworzenie długofalowej perspektywy rozwoju zarówno dla studentów jak i dla firmy.