Działalność Społeczna

 
Od początku działalności MGGP stara się aktywnie uczestniczyć w życiu regionu wspierając inicjatywy, stymulujące jego rozwój kulturalny, naukowy i sportowy. Od wielu lat sponsorujemy:
  • Gorlicki Klub Piłki Siatkowej, zrzeszający młodzież szkół gorlickich, odnoszący liczne sukcesy na szczeblu ogólnopolskim,
  • Sekcję Koszykówki Męskiej Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Pałacu Młodzieży w Tarnowie,
  • Dziewczęcy Chór Katedralny PUELLAE ORANTES TARNOVIENSIS w Tarnowie, laureata wielu konkursów w całej Europie a także nagrody Fryderyka w 2012 r.,
  • Gorlicki chór Cantores Karwacjanum, odnoszący liczne sukcesy zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej.