Projekty UE

Jednym z podstawowych gwarantów utrzymania pozycji rynkowej i osiągania sukcesów jest ciągły rozwój organizacji. Inwestycje, które zapewniają wzrost konkurencyjności MGGP S.A. i dostosowanie jej działań do coraz to wyższych wymagań rynku dotyczą wszystkich obszarów funkcjonowania Firmy, od bazy technologiczno-sprzętowej, przez oferowane produkty i systemy zarządzania aż do kapitału ludzkiego. Przy realizacji inwestycji MGGP w dużej mierze korzysta z możliwości jakie przed polskimi przedsiębiorstwami otwiera Unia Europejska.

 

Dotychczas Firma korzystała z dofinansowania Unii Europejskiej przy realizacji następujących projektów inwestycyjnych oraz dotyczących systemu zarządzania jakością:
  • Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 oraz uzyskanie Certyfikatu ISO 9001:2000
  • Krajowy Program Rozwoju MSP - Doskonalenie systemu zarządzania jakością poprzez rozwój i wdrożenie systemów zarządzania - Phare 2002
  • Podniesienie konkurencyjności MGGP S.A. poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych - SPO WKP 2004-2006
  • Inwestycja w kadry MGGP S.A. - dla pracownika, dla firmy, dla regionu - PO KL 8.1.1
  • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MGGP S.A. poprzez wdrożenie innowacji organizacyjnej i usługowej - MPRO 2007-2013

 

Zapytania Ofertowe:
 
logo ue1  logo ue2  logo ue 
 
Utworzono 01.06.2009r.
Utworzono 13.01.2014r.