Zarząd

Prezes Zarządu
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Krakowskiej.
Z MGGP S.A. związana od października 2011 r. poprzez objęcie stanowiska Dyrektora Biura Ochrony Środowiska, którym zarządzała do momentu powołania do Zarządu Spółki.
Funkcję Wiceprezesa Zarządu MGGP S.A. pełniła od dnia 21 maja 2013 r., funkcję Prezesa Zarządu pełni od 30 września 2014 r.


Wiceprezes Zarządu
Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Z MGGP S.A. związany od czerwca 2010 r., kiedy to rozpoczął pracę na dużych projektach nadzorowych prowadzonych przez Spółkę. W listopadzie 2012 r. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Zarządzania Inwestycjami, a w listopadzie 2014 r. stanowisko Zastępcy Dyrektora Obszaru Inżynierii i Środowiska. Funkcję Wiceprezesa Zarządu MGGP S.A. pełni od 25 października 2016 r.