Zarząd

Prezes Zarządu 
 
Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Kartografii na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości (Akademia Rolnicza w Krakowie) i zarządzania przedsiębiorstwem (Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie). 
Współzałożyciel MGGP S.A.
Funkcję Prezesa Zarządu pełnił od momentu powołania Spółki do 30 września 2014 r., kiedy to objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MGGP S.A. W skład Zarządu MGGP S.A. został ponownie powołany w dniu 25 stycznia 2021 r.
 
Wiceprezes Zarządu
Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Z MGGP S.A. związany od czerwca 2010 r., kiedy to rozpoczął pracę na dużych projektach nadzorowych prowadzonych przez Spółkę. W listopadzie 2012 r. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Zarządzania Inwestycjami, a w listopadzie 2014 r. stanowisko Zastępcy Dyrektora Obszaru Inżynierii i Środowiska. Funkcję Wiceprezesa Zarządu MGGP S.A. pełni od 25 października 2016 r.