Zarząd

 Prezes Zarządu
 
Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Z MGGP S.A. związany od czerwca 2010 r., kiedy to rozpoczął pracę na dużych projektach nadzorowych prowadzonych przez Spółkę. W listopadzie 2012 r. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Zarządzania Inwestycjami, a w listopadzie 2014 r. stanowisko Zastępcy Dyrektora Obszaru Inżynierii i Środowiska. Od 25 października 2016 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od 1 sierpnia 2021 r. Prezes Zarządu MGGP S.A.
 
Wiceprezes Zarządu
 
Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
W 2016 roku rozpoczął współracę z MGGP SA przy geodezyjnych obsługach inwestycji. Od 2017 r. pracował przy projektach modernizacji baz: EGiB, BDOT500 oraz GESUT. Brał również udział w projektach dot. systemów monitoringu odkształceń konstrukcji mostów oraz pozyskiwania i przetwarzania danych dotyczących dna zbiorników wodnych. Od stycznia 2021 r. pracował w biurze Inżyniera Projektu przy nadzorze nad przeudową stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Od 1 sierpnia 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu MGGP SA.