Ewa Laskosz

Prezes Zarządu
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Krakowskiej.
Z MGGP S.A. związana od października 2011 r. poprzez objęcie stanowiska Dyrektora Biura Ochrony Środowiska, którym zarządzała do momentu powołania do Zarządu Spółki.
Funkcję Wiceprezesa Zarządu MGGP S.A. pełniła od dnia 21 maja 2013 r., funkcję Prezesa Zarządu pełni od 30 września 2014 r.