Geoinformacja

Zapotrzebowanie na informacje posiadające odniesienie przestrzenne do powierzchni Ziemi, jest wynikiem rosnącego zainteresowania kwestią ochrony środowiska naturalnego i koniecznością bieżącego śledzenia zachodzących w nim zmian.
Geoinformacja dostarcza dane niezbędne w procesie podejmowania decyzji w zakresie zarządzania zasobami przyrody, działalności gospodarczej, organizacji życia społecznego.
MGGP S.A. jest uznanym liderem na rynku usług związanych z geoinformacją. Dysponując nowoczesnymi technologiami, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą specjalistów, dostarczamy naszym Klientom gotowy model kształtowania przestrzeni, spełniający wysokie standardy jakości, dokładności i niezawodności, który może być wykorzystany jako kluczowe narzędzie w procesie decyzyjnym.
 
Szczegółowy zakres usług:
 
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • kompleksowa obsługa geodezyjna kontraktów głównie inwestycji drogowych i kolejowych
 • opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
 • mapy wektorowe VMap level 2 w skali 1:50 000
 • mapy tematyczne – Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1: 10 000
 
FOTOGRAMETRIA
 • zdjęcia lotnicze i skaning laserowy
 • opracowywanie danych pozyskanych ze skaningu laserowego (LIDAR)
 • mapy wektorowe 3D, w tym na potrzeby budowy modeli przestrzennych miast i opracowania modelu 3D budynków, poziom szczegółowości LOD 2
 • tworzenie numerycznych modeli terenu- DTM oraz numerycznych modeli pokrycia terenu-DSM
 • ortofotomapy wykonane w barwach rzeczywistych i podczerwieni
 
KATASTER
 • podziały działek, rozgraniczenia nieruchomości
 • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • budowa Baz Danych Ewidencji Gruntów i Budynków
 
GIS
 • opracowanie i aktualizacja Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) wraz z opracowaniem KARTO BDOT10k
 • paszportyzacja i zasilanie danymi systemów zarządzania infrastrukturą w przedsiębiorstwach przesyłowych
 • rozwój dedykowanego oprogramowania
 • portale internetowe zintegrowanej informacji przestrzennej
 • systemy informacji przestrzennej dla miast, powiatów i gmin
 
CYFROWA ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
 • cyfryzacja, archiwizacja i budowa repozytoriów dokumentacji technicznej