Oferta firmy MGGP S.A. obejmuje szerokie spektrum usług w zakresie konsultingu, projektowania, inżynierii oraz zarządzania projektami w obszarze infrastruktury, środowiska naturalnego, zasobów wodnych, budownictwa, energetyki i telekomunikacji.
Naszą misją jest pomoc klientom w zdefiniowaniu potrzeb oraz zrealizowaniu zamierzeń inwestycyjnych przez techniczny profesjonalizm naszych usług świadczonych na najwyższym poziomie oraz sprawną organizację działań i indywidualne podejście do każdego projektu.

Posiadane certyfikaty systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, są dowodem społecznej odpowiedzialności naszej firmy oraz gwarancją tego, że jesteśmy postrzegani jako rzetelny partner, godny najwyższego zaufania.

W celu efektywniejszego zaspakajania potrzeb klientów, podzieliliśmy naszą ofertę handlową na cztery główne segmenty biznesowe, z których każdy dostarcza indywidualną wartość dodaną. Jednocześnie segmenty te stanowią zintegrowany system zapewniający kompleksową obsługę klienta.

Inżynieria
Środowisko
Geoinformacja
Usługi i Systemy IT