FILEZILLA

Uruchamiamy klienta FileZilla

  • Wybieramy z głównego menu Pliki, a następnie Menedżer stron...

  • W oknie "Menedżera stron" klikamy na przycisk Nowy adres i wpisujemy nazwę połaczenia.
  • Następnie wpisujemy dane otrzymane w celu połączenia się do serwera FTP i klikamy przycisk Połącz.

  • Akceptujemy certyfikat *.mggp.com.pl klikając OK.

Gratulujemy! - Twoje połączenie z serwerem FTP jest poprawnie skonfigurowane.
Możesz teraz wysyłać i pobierać pliki z Twojego konta FTP - mggp.com.pl!