Microsoft Office Outlook 2003

Re-Konfiguracja programu Microsoft Office Outlook 2003 do współpracy z pocztą mggp.com.pl zabezpieczoną certyfikatem!

  • Wybieramy z głównego menu Narzędzia, a następnie Konta email...
2003 1 ok
  • W oknie "Konta email" zaznaczamy opcję Wyświetl lub zmień istniejące konta email i naciskamy przycisk Dalej.
2003 2 ok
  • W oknie "Konta email" zaznaczamy konto do zmiany, klikając na niego klawiszem myszy i naciskamy przycisk Zmień.
2003 3 ok
  • W oknie "Konta email" naciskamy przycisk Więcej ustawień.
2003 4 ok
  • Przechodzimy do zakładki Zaawansowane i sprawdzamy numery portów dla poczty wychodzącej i przychodzącej.
  • port dla poczty wychodzącej to: 465,
  • port dla poczty przychodzącej to: 995.
  • Zaznaczamy opcje ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) dla obu serwerów
  • W zakładce Serwer wychodzacy zaznaczamy opcję: Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia + wybrać opcję: Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzacej i naciskamy przycisk OK.
2003 5 ok
  • W ostatnim oknie klikamy przycisk Dalej a później przycisk Zamknij.

Gratulujemy! - Twoja poczta jest poprawnie skonfigurowana. Możesz teraz wysyłać i odbierać e-maile z Twojego konta w poczcie mggp.com.pl!