Microsoft Office Outlook 2007
 

Re-Konfiguracja programu Microsoft Office Outlook 2007 do współpracy z pocztą mggp.com.pl zabezpieczoną certyfikatem!

  • Wybieramy z głównego menu Narzędzia, a następnie Ustawienia kont...
2007 1 ok
  • W oknie "Konta email" zaznaczamy konto do zmiany w zakładce Poczta e-mail i naciskamy przycisk Zmień....
2007 2 ok
  • W oknie "Zmienianie Konta e-mail" naciskamy przycisk Więcej ustawień.
2007 3 ok
  • Przechodzimy do zakładki Zaawansowane i sprawdzamy numery portów dla poczty wychodzącej i przychodzącej.
  • port dla poczty wychodzącej to: 465,
  • port dla poczty przychodzącej to: 995.
  • Zaznaczamy opcje ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) dla serwera POP3oraz Użyj zaszyfrowanego połączenia następującego typu: AUTOMATYCZNY dla serwera SMTP.
  • W zakładce Serwer wychodzacy zaznaczamy opcję: Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia + wybrać opcję: Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzacej i naciskamy przycisk OK.
2007 4 ok
  • W ostatnim oknie klikamy przycisk Dalej a później przycisk Zamknij.

Gratulujemy! - Twoja poczta jest poprawnie skonfigurowana. Możesz teraz wysyłać i odbierać e-maile z Twojego konta w poczcie mggp.com.pl!