Usługi i Systemy IT

Informatyka powinna kształtować biznes, a my wiemy jak to osiągnąć.  Naszą siłą jest wyspecjalizowana i doświadczona kadra.     
Biuro Informatyki MGGP S.A.od wielu lat kompleksowo świadczy szereg usług z zakresu IT do których zaliczyć należy m.in.:
 • administracja infrastrukturą informatyczną; zarządzamy dużą ilością serwerów, macierzami o dużych powierzchniach, zaawansowanymi systemami backupu i archiwizacji danych, środowiskami wirtualizacji oraz elementami wpływającymi na bezpieczeństwo informatyczne firmy
 • tworzenie oprogramowania wg indywidualnych potrzeb i specyfikacji dla różnych obszarów; nasze systemy biznesowe umożliwiają m.in. kompleksowe zarządzanie zasobami, czasem pracy pracowników, komunikacją  i tym samym przyczyniają się do optymalizacji procedur i skuteczności działania organizacji; zbudowane aplikacje produkcyjne działają zazwyczaj z danymi przestrzennymi, udostępniając użytkownikom na mapie szereg różnorodnych danych i funkcji; aplikacje mobilne na tablety i smartfony umożliwiają szybką i efektywną wymianę danych, pozyskiwanie ich z terenu np. z użyciem GPS
 • zarządzanie i programowanie baz danych (Oracle / MS SQL / PostgreSQL) w tym również dla danych przestrzennych 2D/3D,
 • usługi migracji oraz konsolidacji danych  - m.in. w ramach systemów CMS, ERP, SCADA, Business Intelligence, GIS i innych.
 • usługi konwersji oraz modelowania danych przestrzennych 2D/3D dla ponad 300 różnych formatów pików CAD, GIS, point cloud, XML i innych - nie musisz już posiadać dużej liczby różnorodnych i drogich licencji!
 • usługi i narzędzia do weryfikacji i raportowania jakości danych m.in. pod kątem ich:
  • kompletności,
  • spójności,
  • ciągłości,
  • zgodności z wytycznymi, w tym również danych przestrzennych 2D/3D
 • usługi wdrożeniowe i konsultingowe


wobil2 0